บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิต ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท รายละเอียดและใบสมัคร

ส่งใบสมัครที่พี่แอ๊น ที่ห้องธุรการชั้น 2 อาคารบุณรอดฯ ภายในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559