โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 

ภาควิชาฯ และกลุ่มความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัด "โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2553" ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมสายลม หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต คณาจารย์ และการบำเพ็ญประโยชน์ตอบแทนสังคม โดยการมอบสิ่งของ สื่อการเรียนการสอน พร้อมกับสร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาส

 

© 2011 Electrical Engineering :: Chulalongkorn University