เจาะลึกประเด็น การขายไฟฟ้าระหว่างบ้านหนึ่ง สู่อีกบ้านหนึ่ง ว่าจะทำได้อย่างไร มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่น่าสนใจ และ มันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ ในประเทศไทย

เจาะลึกประเด็น การขายไฟฟ้าระหว่างบ้านหนึ่ง สู่อีกบ้านหนึ่ง ว่าจะทำได้อย่างไร มีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่น่าสนใจ และ มันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่ ในประเทศไทย โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร. มณิศา พิพัฒนสมพร : หัวหน้าโครงการวิจัย Smart Campus Chulalongkorn คุณ สุทธิพงศ์ กนกากร : CEO บริษัท บล็อกฟินท์ จำกัด (Blockfint) https://youtu.be/NvYFlPK5CJw

apinun

June 7, 2021

“Let’s Hack!! SMART CITY พัฒนาเมืองอย่างไรให้ ปัง!!! อย่างยั่งยืน”

แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง ภาคอุตสาหกรรม และ ภาควิชาการ กับ…รศ. ดร.กุลยศ อุดมวงศ์เสรี : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ : Country Managing Director Hitachi ABB Power Grids (Thailand) Limited https://www.youtube.com/watch?v=UOJ-QTkHm6g&ab_channel=CUEE

apinun

June 7, 2021